هاری ساخته امیراحمد انصاری پس از گذشت سه سال اجازه پخش گرفت

این فیلم پس از سه سال از ۱۸ بهمن ماه درسینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز خواهد کرد.تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۸سال ممنوع است